Card image cap

Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim dengan jumlah yang telah ditetapkan, dilakukan hanya pada bulan ramadhan, serta diberikan kepada orang-orang tertentu. Siapa saja mereka yang berhak atas zakat orang-orang islam? Hal ini telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60.

“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (Amilin), mulallaf yang dibujuk harinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, serta orang yang sedang di perjalanan. Sebagai ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana.”

Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadits "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat.” (HR Bukhari Muslim)

Selain sebagai kewajiban ibadah, zakat juga berguna untuk mensucikan diri. Selain itu, zakat juga bisa dimaknai sebagai bentuk kepedulian kita terhadap mereka yang membutuhkan. Biasanya besar zakat yang kita keluarkan yaitu seberat 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Namun juga banyak dari masyarakat kita yang mengganti makanan pokok tersebut dengan nominal uang, hal ini juga diperbolehkan.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Sheikh Yusuf Qardawi yang membolehkan zakat tersebut ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sha’ gandum, kurma, maupun beras. Nominal yang dikeluarkan untuk zakat fitrah, harus menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok (beras) di daerah tersebut. Berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 27 Tahun 2020 tentang Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Jabodetabek, ditetapkan bahwa nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp40.000,-/jiwa.

Nah, untuk kamu yang ingin konsultasi tentang zakat fitrah bisa langsung hubungi whatsapp Inaya di website yah. Dan bagi kamu yang ingin menunaikan zakat fitrah, bisa klik “Donasi Sekarang”.

Sebarkan Kebaikan Anda

logo
Graha Yatim Mandiri
Jalan Raya Jambangan No.135-137 Surabaya
08113701100
infak@yatimmandiri.org

Temukan Kami Di